Urla Belediye Başkan Adayları Toplumsal_Haklari_Koruma_Platformu ANASAYFA HAKKIMDA PROJELER TODHAK FOTO GALERİ BLOG YAZILARIM İLETİŞİM  
Benimle Paylaşın

      7757     

Blog Başlıkları
LOZAN ANTLAŞMASI
Kurban Bayramı
Madımak Katliamı
Atatürk'ün Urla'yı Ziyareti
Babalar Günü Kutlu Olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik
Engelli Haftası
Çiftçiler Günü
Anneler Günü
Unutmadık
Ramazan bayramı
1 Mayıs
23 Nisan Çocuk Bayramı
KÖY ENSTİTÜLERİ'NİN KURULUŞU
18 Mart Çanakkale Zaferi
14 Mart Tıp Bayramı
12 Mart İstiklal Marşının Kabul
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü
SAVAŞA HAYIR
14 Şubat Sevgililer Günü
Prof.Dr. Muammer Aksoy'u anıyor
Fatma Girik aramizdan ayrıldı

Tüm Bloglarım


Yazılarım
Zeytin Ağacı
KÖY ENSTİTÜLERİ
DEMOKRASİ ÜZERİNE

Tüm Yazılarım

 

 

TODHAK TOPLUMSAL HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA PLATFORMU

TOPLUMSAL HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA PLATFORMU

Todhak Projesi :

Toplumsal Hakları ve Doğayı Koruma Platformu'nun fikir babası ve kurucusu olan Mehmet Ali Fırat, bu proje ile toplumun her kesimin barış, huzur içerisinde yaşamasını desteklemek istemektedir.

Daha iyi bir gelecek, daha yaşanılabilir bir dünya için çalışan ve doğa dostu olan bu platformda, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç herkesin üstüne düşen sorumluluklarını fark edeceğini biliyoruz.

Toplumu oluşturan bireylerin kendisine, çevresine, doğaya ve insanlara saygı ve sevgi ile yaklaşmasını ilke edinen bu projeye destek vermek isteyen herkesi platformumuza katılmaya davet ediyoruz.

 

Todhak Tüzüğünü İndir Todhak'a Destek Ol

ÜYE OL

TOPLUMSAL HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA PLATFORMU TÜZÜĞÜ

 

1- Platformun Amaç ve Tanıtımı

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1- Platformun Adı       : Toplumsal Hakları ve Doğayı Koruma  Platformu.

 

Platformun kısa adı              : TODHAK 'PLATFORMU’dur.

Aşağıdaki maddelerde "Toplumsal Hakları ve Doğayı Koruma Platformu" kısaca "Todhak Platformu " olarak anılacaktır.

 

Madde  2- TODHAK Platformu Genel Merkezi : Todhak platformu genel merkezi Urla da’dır. Yurt içinde şube açılabilir veya temsilcilik verilebilir.

 

Madde 3- TODHAK Platformu Amblemi    : Doğa içerisinde, Kadınlar, Erkekler, Çocuklar, Engelliler, Hayvanlar el ele dir.

 

Madde 4- TODHAK Platformu’nuın Amaç ve İlkeleri:

a) Yaşadığımız Ülke, Kent, İlçe, Belde ve köyler ile diğer alanlarda yaşayanların en başta; Evrensel insan hakları olmak üzere, toplumsal haklarını korumak.

b) Kadın, Çocuk, Engelli, dezavantajlı guruplar ile doğa ve hayvan haklarının korunması için çalışmak.

c) Toplumun ;Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, cumhuriyet değerlerini koruması ve  Demokratik, Laik, sosyal hukuk birikimini geliştirmesi , bu amaçla kurulmuş ve faaliyette bulunan dernekler, federasyonlar, kent konseyleri ve platformlar ile temel ve fonksiyonel ilişkiler ve ortak çalıştırmalar yapmak, dayanışma ile iletişimi sağlamak.

d) Topluma hizmet veren kurumların, Sivil kuruluş ve işletmelerin hizmet kalitelerinin gerektiği düzeyde olması için işbirliği yapmak.

e) Dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek; üyeleri bu konularda bilgilendirmek amaçlarımıza uygun konularda uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak, bu alanlarda bilinci geliştirmek.

f) Bu amaçlar doğrultusunda sandık ve fon kurmak. Toplumsal ve sosyal gelişim projeleri yapmak ve uygulamak.

g) Sosyal, kültürel, sportif konular ile temiz ve yaşanabilir bir çevre konularında yararlı çalışmalar yapmak. Toplumun sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişimini sağlayacak çalışmalar ile toplum ekonomisine olumlu katkı sağlamak.

h) Amatör bir çalışma ile doğal afetler ve kazalarda, kazaya ve/veya afete uğrayan üyelere yardımda bulunmak. İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere gıda bankacılığı yapmak,

ı) Yaşanılan alanlarda bulunan tarihi eserleri, tarihi ve doğal zenginlikleri korumak ve  tanıtımına katkı sunmak.

i) Tüm çalışmalarını üyelerine ve paydaşlarına, kamuoyuna duyurmak, hedeflerine ulaşmak için ileri teknoloji (internet), yayın organı ve basılı eserler hazırlamak.

j) Platform oluşturulan internet sitesi, Whattsap ve diğer siteler üzerinde üyeleri ile toplumsal sorunların çözümü için ortak karalar almak ve bunları paylaşmak, sorunlara birlikte çözüm üretmek ve bulunan çözümleri uygulamak.

k) Çalışanların sosyal, ekonomik ve hukuksal haklarının korunmasına yönelik mücadele etmek.

l) Toplum tarafında yaşadıkları kentlerde ve ülkede hizmet eden tüm kamusal ve özel kurum ile işletmelerin halka iyi ve kaliteli hizmet sunmaları için izleme ve değerlendirme yapmak, gerektiğinde hizmet kalitesi için talep ve takipçi olmak.
 

Madde.5-Platformun Çalışma Biçimi ve Alanları ile amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir:

Platform amaç ve görevlerinde belirtilen alanlarda çalışmalar yapar.
Saydamlığı ve hesap verebilirliği temel ve vazgeçilmez unsur olarak kabul eder.

a) Bu amaçla üyeleri arasında sosyal birlik, beraberlik ve motivasyonu sağlayan; her türlü bilgiyi paylaşan, ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştıran; eğitim, çevre, spor, kültürel ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan bir yol izler.

b) Platform başta üyeleri ve paydaşları ile toplumun bireyleri arasında yönetim etiğinin oluşmasına ile demokratik hak, ödev ve özgürlüklerin yaşanmasına öncülük eder; sivil inisiyatif bilincini arttırır; ileri teknoloji ve bileşim teknolojisi kullanımını ile yardımlaşma, çevre, kültür ve sosyal dayanışmayı sağlar ve yaygınlaştırır.

c) Platform toplumun sosyal ihtiyaçları ve kamusal kurumlar tarafında sunulan hizmetler ile yaşam alanları, doğa ve çevrenin korunmasının ve merkezi idare ile eşgüdüm içinde sanatsal, kültürel, sportif, turizm amaçlı festivaller ve etkinlik düzenler.

d) İlgi alanı içinde kalan konularda platform bünyesinde komisyonlar oluşturmak.

e) Amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası gönüllü veya özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ortak ve/veya bunlar tarafından desteklenecek projeler hazırlamak,

 

2- Platforma Üyelik İşlemleri

İKİNCİ BÖLÜM

 

Madde 6- Platforma Üyelik ve İşlemleri:

6.1-Bu platform 5253 sayılı Dernekler Kanununa ve 4751 sayılı medeni kanuna tabi olmayıp kurucu üyeler tarafından amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesi için kurulmuştur.

6.2-Platforma üyeleri; internet, sosyal medya araçları veya yazılı olarak müracaatta bulanan tüm taleplilerdir.

6.3-Platform üyeleri,  üyelik kaydı yapılmış veya eklenmiş tüm üyelerimizdir.

6.4- Tüm üyelik ve istifa dilekçeleri dosya halinde platform fes edilinceye kadar muhafaza edilir. Bu konuda sorumluluk yönetim kurulan aittir.

6.5- Üye bilgilileri kişisel bilgi ve verileri koruma gereğince yasal gerekçeler dışında üçüncü kişilere ve kurumlara verilmez.

 

Madde.7-Kurucu Üyeler:

Platformun kurulmasını sağlayan üyelerdir. Ek listede Kurucu Üyelerin Adları Tc numaraları ile iletişim adresleri belirtilmiştir.

 

Madde 8-Üyelik Hakları:

Hiçbir insan, platforma üye olmaya ve üye olarak kalmaya zorlanamaz.

8.1- Temsil ehliyetine sahip bulunan ve bu tüzükte belirtilen şartları taşıyan aynı amaç için çalışacağını müracaatı ile talep eden her yurttaş, platforma üye olma hakkına sahiptir.

Platforma üyelik için yazılı veya internet ve sosyal medya araçları ile başvuru yapılır. Bu başvuru üzerine Yönetim Kurulu en çok üç (3) gün içinde başvuruyu karara bağlar ve bu kararı başvurana yazılı ve ya mail ve ya mesaj üzerinde bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üyelik defterine, dosyasına kaydedilir veya internet sayfasına eklenir.

8.2-Platform üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan uygulamalar yapamaz.

8.3- Her üye Platform faaliyetine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

8.4- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

 

Madde .9- Üyelerin Yükümlülükleri:

a) Platform tüzüğüne ve yetkili organlarınca alınan kararlara uymak,

b) Platform üyeliği ile ilgili sorumluluklarının usulüne uygun olarak yerine getirmek,

c) Platform Yönetim kurulunun görevlendirdiği çalışmaları hakkında bilgi vermek,

d) Platformun düzenlediği çalışmalara katılmak ve destek vermek,

e) Platformun tüzüğüne ve yasalara aykırı bir çalışma Platform adına yapamaz ve yürütemez.

 

Madde 10- Üyeliğin Sona Ermesi:

a) Kendiliğinden Sona Ermesi:

Platform için tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin, Platform üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Çıkma ve çıkarılma ile Sona Ermesi:

1-Hiçbir üye,  üye kalmaya zorlanamaz. Her üye çıkma hakkına sahiptir.

2- Platform üye olma hakkını yitirmek, Platform çalışmaları ve toplantılarına mazeretsiz olarak katılmamak, görev almaktan kaçınmak, verilen veya alınan görevleri kasten yapmamak ve Platform ana tüzük hükümlerine aykırı davranmak,

3- Platformun ortak faaliyetlerine ve etkinliklerine 2 defa üst üste yılda 4 defa katılmazsa,

Yukarıda gösterilen nedenlerle alınan çıkarma kararına, haklı sayılamayacağı iddiasıyla genel kurula itiraz edilebilir.

 

Madde 11- Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılmaya İlişkin İşlemler:

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

11.1- Üyelik sıfatı sona eren üyenin Platform defterindeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile buna ilişkin kayıt düşülmek suretiyle kapatılır.

11.2- Kendi isteği ve/veya yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı üyelikten ayrılan üyenin  kaydı üye kayıt defterinden kayıt düşülerek kapatılır.

11.3- Üyeliği sona eren üyelere bilgilendirilme internet ve ya sosyal medya araçları ile bildirilir.

 

3- Platformun Organları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 12- Platformun Organları:

Platformun yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1- Genel Kurul,

12.2- Yönetim Kurulu,

12.3-Denetim Kurulu

 

Madde 13- Platformun Genel Kurulu ve Çağrı Yöntemi ile Toplantı İlkeleri:

Platform genel kurulu tüm üyeleridir. Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine belirtilen yer ve saatte yapılır.

13.1- Platform genel kurulu bir 1 gün olarak düzenlenir. Açılışı müteakip Platform başkanı ve konukların konuşmaları ile seçimler ve gündemin diğer maddeleri icra edilir.

13.2- Aynı gün kurullar için seçimler yapılır ve genel kurulca kabul edilen sonuç bildirisi kamuoyu ve üyelere açıklanır.

13.3-Genel Kurulun toplantıları ve seçimleri, genel kurulun alacağı karar ile internet üzerinde oluşturulmuş site ve adres üzerinden yapılabilir.

13.4-Platform genel kurulu toplantısı ve seçimleri dernekler ve kent konseyleri usul ve esaslarına göre yapılır.

13.5- Tüzük gereği pozitif ayrımcılık veya cinsiyet kotası da dikkate alınır.

13.6- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

13.7- Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirtilen tutanağı okumasından sonra, Genel Kurul Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu Başkanı ya da yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere genel kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir kâtip üye olmak üzere üç kişiden oluşan divan heyeti tarafından yönetilir.

13.8- Toplantının yönetimi Genel Kurul(Divan) Başkanına aittir. Başkan yardımcısı ve kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

Madde.14-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1- Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında Platform amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

14.2- Genel Kurul, gizli oy açık tasnif çarşaf liste / blok liste ile 5 asıl üye ile 5 yedek üye den oluşan Yönetim Kurulunu seçer.

14.3- Platform ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısı veya üye taleplerini görüşüp karara bağlamak.

 

Madde 15- Seçimler Ve Oy Kullanma

Platform genel kurulundaki bütün seçimler demokrasinin temel prensibi olan "gizli oy açık tasnif" yöntemi ile yapılır.

15.1-Seçimler internet üzerinden yönetim kurulu kararı ile mesaj sistemi ile yapılabilir.

15.2- Genel kurula katılmayan üye hiçbir kurula aday olamaz ve/veya aday gösterilemez.

15.3- Kapalı oylama ile belirlenecek kurulların seçimi için divan başkanı tarafından başvuruların yapılması ve gerekli kontroller için en az otuz dakika genel kurul toplantısına ara verir.

15.4-. Oy verme saati bittikten sonra durum seçim tutanağı düzenlenmek suretiyle sandık açılır

15.5- Açık oylama ile belirlenecek kurullarda evvela ilgili kurula yazılı veya sözlü olarak aday olunur veya aday gösterilir.

 

Madde 16- Yönetim Kurulu:

16.1- Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulu izleyen bir hafta içinde Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler en büyük (Yaşlı) üye başkanlığında düzenleyeceği ilk toplantısında belirleyeceği yöntemle (açık veya gizli oyla) Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter seçilir. İki yıl süre ile görev yapar

16.2- Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

16.3- Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin kalan görev sürelerini tamamlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

16.4- Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı, yarıdan bir fazladır. Eşitlik halinde Yönetim Kurul Başkanının oyu geçerlilik için dikkate alınır.

 

Madde 17- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

17.1- Yasalar ve Ana Tüzük hükümlerini uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

17.2- Platform Yönetim Kurul Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer Kurul üyelerine yetki vermek.

17.3- Platform üye olmak isteyenlerin müracaatlarını incelemek ve karara bağlamak.

17.4- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

17.5- Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyon ve konseyler kurmak ve hazırlanan raporlar hakkında karar almak, gerekenleri genel kurula sunmak.

17.6- Platform Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp bu tasarıları gerekçeleri ile birlikte Genel Kurulun onayına sunmak.

 

Madde 18-Denetim Kurulu:

18.1-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

18.2-Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

19.-Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

19.1-Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

19.2-Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

4- Platformun Yönetim ve İdaresi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 20- Platformun Yönetim ve İdaresi:

Platformun Yönetim Kurul Başkanı tarafından yönetilir. Ancak demokrasi ve birlikte yönetmenin bir gereği yetki ve sorumluluğun paylaşımı doğrultusunda Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından da idare edilir.

Yönetim Kurul Başkanı: Başkan, Platformun tüm toplantılarına başkanlık eder ve tüm çalışma birimlerinin başkanıdır. Yönetim Kurul Başkanı, Platformu tek başına temsil eder.

Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı: Başkanın olmadığı zamanlarda başkan adına toplantılara başkalık eder ve platformun çalışmalarını kontrol eder gerekli çalışmaları sağlar.

 Genel Sekreter: Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde platformu temsil eder, kendisine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirir.

Karar defteri, evrak kayıt defteri, evrak havale, üye iletişim, web sitesi, yayın organı ile diğer toplantılar için çalışmalar yapar uzmanlar veya ihtisas komisyonu ile yönetim arasında iletişimi sağlar. Üye başvuru ve ayrılma taleplerinin ön incelemesini yapar ve üyelerin kütük defterini tutar. Platform ile üyeler arasında iletişimi, yazışmaları ve bilgilendirmeleri yapar.

Sayman: Platformun hesapları, mali işlemler, gelir ve gider işlerini yürütür, defter ve belgelerini tutmakla görevli ve yetkilidir. Mali konularda Başkandan sonra ikinci derece imza kullanır. İhtiyaç halinde birden fazla Sayman görevlendirilebilir. Sayman buna ilişkin "yetki belgesi" Platform Yönetim başkanı imzası ile resimli ve onaylı olarak zimmetle verilir. Süresinin bitiminde veya görevinden ayrılması halinde yetki belgesi zimmetle geri alınarak üzeri paralel çift çizgi ile çizilerek "iptal edilmiştir" ifadesi yazılır ve bu tüzükte belirtilen zamanaşımı süresince muhafaza edilir. Kayıp ve/veya çalıntı halinde kötüye kullanımı engellemek için gazete ilanı verilir ve üçüncü kişiler ile üye derneklerin zarar görmesi engellenir. Bu nedenle oluşacak kayıp ve zararlardan ilgili Sayman şahsen sorumludur.

Yönetim kurulu Üyeleri: Platformun yönetiminde görev yaparlar.

 

Madde 21- Platformun Yardımcı Birimleri ve Görevlileri:

Platform yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurulur. Kurulan bu komisyonlara sorumlu görevlendirir. Kurulan komisyonlar amaca yönelik olarak çalışmalar yapar.

 

5- Platformun Kurucuları ve Yönetim Kurulu

BEŞİNCİ BÖLÜM

Platformun Yönetim Kurulu; Gerekli hallerde, Platformun denetim kurulunu göreve davet eder. Denetim Kurulu, Yönetim Kuruluna intikal eden sorunlarının ve çözüm önerilerini tüzük şartlarına uygunluğunu araştırarak kararını çözüm önerisi tavsiye veya yaptırım gerekçeli raporu ile birlikte işlem tesis edilmek üzere Yönetim Kuruluna sunar.

 

Madde 22- Cezayı Gerektiren Eylemler:

Üyeler, aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda, denetim kurulu kararı ile bilgilendirilirler.

 

Madde 23- Platformun Üyeliğinden Çıkarılmaya Karşı İtiraz:

Üyelikten çıkarılan üyeler yönetim kuruluna itiraz ederler. Bu İtiraz İlk toplantıda görüşülerek karara bağlanır. Sonuç 7 gün içerisinde üyeye internet aracılığı ile bildirilir.

Madde 24- Platformun Tutulması Zorunlu Defterler:

Aşağıda yazılı Defterler ayrıca otomasyon ortamında tutulur ve manyetik ortama aktarılarak muhafaza edilir.

a) Üye Kayıt Defterleri: Platformun üyelerinin adı ve açık adresleri ile giriş tarihleri bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulunca alınan kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır, kararların altı federasyon Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Hesap Defteri :  Platformun üyeleri ile platforma yapılan bağışların ve giderlerin tutulması ve takip edilmesinin sağlanması için tutulması gereken defterdir.

Madde 25- Platformun Tüzüğün Değiştirilmesi:

Platformun tüzüğü, Yönetim Kurulu veya delegelerin 1/10'nun genel kurul tarihinden en az bir ay önceden yazılı olarak genel kurul üyelerine teklif edilmiş olması ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin 2/3 (üçte iki) katılımı ve oyu ile değiştirilebilir.

 

Madde 26 – Platformun Sona Ermesi veya Feshi:

Platformun tüzel kişiliği, fesih ve infisah ile sona erer. Platformun üyelerinin 5 de birinin teklifi ve genel kurulun salt çoğunluk kararı ile ve ya yönetim kurulu kararının yönetim kurulu salt çoğunluk kararı ile fesih edilir.

Madde 27- Platform Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Siyasi Parti Ve Meslek Oda Ve Birlikleri İle İlişkisi:

Platform ve üyeleri bu konuda özgürdürler.

 

Madde 28 – Diğer Hususlar:

50.1- Üyeler değişen iletişim adreslerini 15 gün içinde platforma bildirmek zorundadırlar.

 

Madde 29- Kurucu Üyeler

Platformun Kurucuları İsim Listesi;

1- Mehmet Ali FIRAT    

2- Veli ÇITAK

3- Av. Deniz ULUDAĞ

4- Kemal ÇETİNER

5-

6-

7-

Platformun Geçici Maddeleri

Geçici Maddeler:

Geçici Madde 1- Bu tüzük Kurucular tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğüne girer.

Geçici Madde 2 – Tüzük gereği çıkarılması zorunlu olan Yönetmelikler ilk genel kurula sunularak kabul edilmesi ile işlerlik kazanır. Bu süre zarfında yönetmelikle belirlenecek konularda işlem yapılamaz.

Geçici Madde 3- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; seçilen Yönetim Kurulu (ilk genel kurula kadar tüzüğün 33/1'nci maddesinde belirtilen sayı uygulanmaz)

3.1. Yönetim Kurulu Başkanı                     : Mehmet Ali FIRAT

3.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :

3.3. Genel Sekreterliğe                               :

3.4. Genel Sayman                                       :

3.5. Yönetim Kurul Üyeliği                         : 

Tüzük

Destek ve Katılım

 

 

 

Bana Ulaşın

Urla - İzmir
0505 684 17 37

Sosyal Medya

Projelerim

İzmir Urla'nın tarihi ve kültürel dokusunu bilen, sahip çıkan, sorumluluk hisseden bir anlayışla; "Birlikte Yönetelim" diyoruz.

Türk Web Ajans